Wymagane dokumenty do konsultacji

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania )  - masz na dole w załączniku
  • aktualne badanie EEG wraz z opisem nie starsze niż 3 miesiące w przypadku dzieci z epilepsja, do 6 miesięcy przy braku padaczki.
  • USG naczyń szyjnych i kręgowych
  • Tomograf lub rezonans jeśli jest , w przypadku dzieci poniżej 2 roku życia USG przezciemiączkowe
  • pozostałe dokumenty medyczne (wypis, karta leczenia szpitalnego etc.)

Pobierz formularz

Wypełniony formularz proszę wysyłać na mail kontaktowy.

Kładąc wysoki nacisk na poziom jak i profesjonalizm, wszystkie wymagane dokumenty muszą być do nas przesłane najpóźniej na dzień przed planowaną konsultacja, aby ww osoby mogły zapoznać się z dokumentacją, by konsultacje przebiegły sprawnie.