Mikropolaryzacja prowadzona wg schematów profesora Sheliakina jest metodą bezpieczną

Metoda ta, nie powoduje uszkodzeń komórek mózgowych ani nie zaburza ich funcjonowania. Początek badań nad wpływem prądu na tkankę mózgową mają swój początek w XIX w. Liczne badania prowadzone od lat 60" ubiegłego wieku oraz publikacje potwierdzają zarówno jej skuteczność jak i bezpieczeństwo. W jednym z nich przebadano ponad 600 dzieci, które poddawano zarówno klasycznej fizjoterapii jak i mikropolaryzacji. W chwili obecnej po kursie mikropolaryzacji tylko w Sankt Petersburgu jest ponad 2000 pacjentów z różnymi schorzeniami układu nerwowego w tym z ciężkimi postaciami padaczki., Metoda ta jest stosowana również m.in. w Moskwie, Mołdawii, Kazachstanie a teraz również w Polsce.

W trakcie mikropolaryzacji stosowany jest prąd stały o bardzo niskim natężeniu, porównywalnym do procesów fizjologicznych przebiegających w żywym organizmie. Analiza wielu badań doświadczalnych wykazała, że najbardziej odpowiedni i fizjologiczny wpływ na układ nerwowy i stopniową poprawę jego funkcjonowania można osiągnąć stosując słaby prąd stały. Badania kontrolne przerowadzone u pacjentów po mikropolaryzacji potwierdzają pozytywny wpływ tej metody terapii na wyniki badań eeg, ep.

Przewlekłe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest stanem patologicznym, który może być przyczyną najróżniejszych patologicznych procesów. Zadaniem terapii w tym mikropolaryzacji jest „pozyskanie" dodatkowych struktur i systemów, które będą „odporne" na wytworzenie reakcji patologicznych. Jest to długotrwały proces, który musi być wielokrotnie powtarzany aby wzmocnić pozytywne wzorce dla OUN. Mikropolaryzcja dzięki zaangażowaniu jądra ogoniastego i ciała migdałowatego, które stanowią naturalny „układ hamulcowy" OUN może być pomocna w zapobieganiu występowania patologicznych reakcji, ich kontroli i stopniowej eliminacji przy pomocy „układu hamulcowego" OUN. W proces ten włączone są także ogniska padaczkowe.

Aby otrzymać silne, pozytywne skutki i stworzyć z nich nowe wzorce dla funkcjonowania OUN konieczne jest utworzenie nowego stanu funkcjonalnego OUN przez jakościowe zmiany w aktywności mózgu, jego struktur i systemów. Taka zmiana organizacji OUN jest długa i wymaga powtarzających się cykli. Efektem jest aktywacja systemu kontroli nad patologicznymi reakcjami OUN. Stąd zalecamy aby odstęp między poszczególnymi kursami mikropolaryzacji wynosił 2­ - 4 miesięcy.

Zadaniem mikropolaryzacji jest uruchomienie mechanizmów samoregulacji a tym samym utworzenie nowych lub „naprawa" żle funkcjonujących połączeń w OUN a co za tym idzie
poprawa funkcjonowania całego organizmu. Mikropolaryzacja jest metodą o silnym oddziaływaniu na OUN jednak jest to metoda całkowicie bezpieczna nie powoduje uszkodzeń neuronalnych (brak wzrostu markera uszkodzenia neuronalnego w postaci wzrostu stężenia enolazy w surowicy) ani zmian w badaniach obrazowych (MRI) czy pojawienia się patologicznych fal w EEG.

Pojawianie się niepożądanych objawów lub reakcji może być związane z eliminacją nieprawidłowo działających połączeń lub aktywacją nowych wzorców, które mają je zastąpić.
Dlatego prosimy Państwa o sumienne wypełnianie dzienniczka, który pomoże nam na bieżąco analizować skutki tej terapii u Państwa dziecka jak i odpowiednio dostosować parametry terapii.

Efekty mikropolaryzacji mogą być widoczne po 3­, 4 sesji ale mogą też być opóźnione do 5­, 10 dni po zakończeniu kursu, w niektórych przypadkach nawet do miesiąca.


W załączonym dzienniczku prosimy o zaznaczenie, jeśli

  • ­objawy występowały przed rozpoczęciem kursu,
  • ­pojawiły się w trakcie kursu (znak +) w dniu w którym pojawiły się pierwszy raz
  • ­nasilenie objawów w stopniu małym +, średnim ++, znacznym+++
  • ­ustępowanie objawów w stopniu małym +, średnim ++, znacznym+++
Pobierz dzienniczek badań

Prosimy również o dopisanie w uwagach jakiejkolwiek zmiany w zachowaniu lub stanie dziecka, którą Państwo zauważycie, wystąpieniu lub ustąpieniu innych niż wymienione objawów, innych terapii stosowanych w trakcie kursu mikropolaryzacji .

Po zakończeniu terapii prosimy o informację 1 x w tygodniu przez okres 1 miesiąca czy zauważacie Państwo zmiany w funkcjonowaniu dziecka.