Co to jest mikropolaryzacja?

Mikropolaryzacja mózgu będąca przezczaszkową stymulacją prądem stałym (ang. transcranial direct current stimulation – tDCS) jest obiecującą techniką nieinwazyjnego, bezpiecznego i bezbolesnego stymulowania mózgu, która ma zastosowanie w neurorehabilitacji chorych z uszkodzeniami mózgowia i różnorodnymi dysfunkcjami neurologicznymi.

Następstwa uszkodzeń mózgu nie są wyłącznie wynikiem samego uszkodzenia. Stanowią one również efekt dynamicznych zmian czynnościowych zachodzących w naruszonych sieciach neuronalnych i są konsekwencją zaburzenia behawioralnej równowagi międzypółkulowej.

 Twórcą metody  jest prof. Aleksiej Sheliakin, który obecnie współpracuje  z Instytutem rehabilitacji w Sankt Petersburgu. Pracował nad mikropolaryzacja w klinice  fizjologii Akademii Medycznej  w ówczesnym Związku Radzieckim. To Profesor Aleksey Sheliakin bezpośrednio prowadził szkolenie naszych terapeutów Olgi Hawryluk, Piotra Hawryluk, Jolanty Uchman.
Olga Hawryluk współpracuje stale z ośrodkiem w St. Petersburgu w zakresie przypadków i prac badawczych z prof Sheliakinem. 

Jak działa mikropolaryzacja?

Prąd stały o mikronatężeniu  i stałym kierunku powoduje neuromodulację ośrodków korowych, która może zostać utrwalona cykliczną powtarzalnością wzbudzeń. Mikropolaryzacja wywołuje zatem kontrolowaną zmianę pobudliwości korowej, poprawę w wytwarzaniu neuroprzekaźników, wytwarzanie nowych połaczeń nerwowych.
Wyrózniamy dwa typy stymulcji mikropolaryzację przezczaszkową i przezkręgową

Przezczaszkowej stymulacji prądem galwanicznym można poddawać korę ruchową, somatosensoryczną, wzrokową i przedczołową wpływając na funkcje percepcyjne, poznawcze i ruchowe oraz umożliwiając i przyspieszając efektywną rehabilitację chorych neurologicznych, poprawę pamięci, koncentracji i uwagi, szybkość uczenia się , zapamiętywania, poprawa w zaburzeniach psychicznych ( depresja). Neuromodulacja prądem o stałym natężeniu może korzystnie modulować czynność zakłóconych obwodów neuronalnych, torować naturalną kaskadę procesów samonaprawczych aktywując zjawiska neuroplastyczności kompensacyjnej, a także promować trening ruchowy, poznawczy, logopedyczny, pamięciowy, spostrzeganie i koncentrację uwagi czy afektywny. Najlepszy efekt uzyskuje się przy połączeniu mikropolaryzacji przezczaszkowej z neurorehabilitacją, gdyż u podłoża polaryzacji i procesów uczenia behawioralnego leżą te same mechanizmy neuronalne a wywołana elektrycznie bierna modulacja kory przyspiesza i ułatwia uzyskanie maksymalnego efektu po treningu fizjoterapeutycznym.


Wskazania do mikropolaryzacji:

 • udary mózgu
 • afazja
 • migrena
 • dystonia
 • urazy czaszkowo –mózgowe z deficytem neurologicznym
 • ból przewlekły
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • ADHD
 • autyzm
 • padaczka lekooporna
 • dysfunkcje pamięci
 • choroby zwyrodnieniowe mózgu (ch.Parkinsona, ch.Alzheimera) przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalno-osobowościowymi
 • depresja (MDD Major Deppresion Disorder) , i niektóre inne zab.psychiatryczne
 • Inne zaburzenia neurologiczne: opóźniony rozwój psychomotoryczny, opóźniony rozwój mowy, trudności szkolne, tiki, zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne
 • uzależnienia
 • szumy uszne
 • Zespoł Touretta
 • problemy w nauce i zapamiętywaniu, zaburzenia koncentracji uwagi

Przeciwwskazania:

 • Ciała obce
 • Rozrusznik serca


więcej informacji http://micropolarization.narod.ru

Nasze centrum posiada akredytacje Instytutu profesora A. Sheliakina
mieszczącego się w St. Petersburgu.

Piotr Hawryluk

Olga Hawryluk

Jolanta Uchman